Header Ads

อำเภอผักไห่​ ตั้งจุดตรวจในห้วง 7 วันอันตราย

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 19.00-23.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ tst ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข อปท. อปพร. อาสากู้ภัย ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จำนวน 10 จุด ทั่วทั้งอำเภอผักไห่  โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย และได้มอบเครื่องดื่มไว้ประจำจุดบริการประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.