Header Ads

วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ให้กำลังใจแก่นาง กรัณฎา เพ็งคาสุขันโธ เลขที่ 7/1 ม.3 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนประสบภัยฟ้าผ่าที่ตัวบ้านที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. ทำให้จั่วหลังคาบ้าน ฝ้าเพดานบ้าน กระแสไฟในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเสียหาย ส่วนบุคคลไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใด ในการนี้มีกำนันตำบลหน้าโคก ปลัดอบต.หน้าโคก /จนท.ป้องกันภัย อบต.ฯ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในหมู่บ้านเข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยด้วย ทั้งนี้ได้กำชับให้ปลัดอบต.(รักษาการฯนายก)รีบดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!

 
    วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ออกเยี่ยม ให้กำลังใจแก่นาง กรัณฎา เพ็งคาสุขันโธ เลขที่ 7/1 ม.3 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนประสบภัยฟ้าผ่าที่ตัวบ้านที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ทำให้จั่วหลังคาบ้าน ฝ้าเพดานบ้าน กระแสไฟในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเสียหาย ส่วนบุคคลไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใด 
    ในการนี้มีกำนันตำบลหน้าโคก ปลัดอบต.หน้าโคก /จนท.ป้องกันภัย อบต.ฯ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในหมู่บ้านเข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยด้วย ทั้งนี้ได้กำชับให้ปลัดอบต.(รักษาการฯนายก)รีบดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
    
ขับเคลื่อนโดย Blogger.