Header Ads

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ตรวจสถานประกอบการตลาด (เช้า) สัตหีบ กวดขัน ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19


เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสถานประกอบการตลาด (เช้า) หน้าเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อกวดขัน ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรการที่กำหนด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดโดยเคร่งครัด
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.