Header Ads

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564​

วันนี้ (1 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบทุนแก่เด็กนักเรียนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในวันนี้ มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน รวมทั้งสิ้น 100 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 37 ทุน ๆ ละ 2,000 บาทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 ทุน ๆ ละ 3,000 บาททั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนยากจน ตามพันธกิจด้านการสงเคราะห์ราษฎรที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย) 2 เมษายน 2564 และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน เรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัว !!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.