Header Ads

กรุงเทพมหานคร-แตงโมเมืองหลวง พิสูจน์ความหวาน กรอบ อร่อย ที่ไร่แตงโมเปี่ยมสมบูรณ์ ซอยร่วมพัฒนา 15 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ไร่แตงโมเปี่ยมสมบูรณ์ ซอยร่วมพัฒนา 15 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเลือกชื้อผลผลิตแตงโมจากไร่เปี่ยมสมบูรณ์ เนื่องจากเริ่มตัดแตงโมตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564และเป็นแตงโมเมืองหลวงที่เพาะปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความหวาน กรอบ อร่อย แตกต่างจากที่อื่น จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเลือกซื้อ และเข้ามาเที่ยวชมภายในไร่ทุกวัน โดยมีสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ดังกล่าว
นางสาวประเทือง เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้าของไร่แตงโม ไร่เปี่ยมสมบูรณ์ ซอยร่วมพัฒนา 15  แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนเองมีอาชีพทำนา ซึ่งที่ผ่านมาทำนาปีละ ครั้ง แต่เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ และรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง จึงลองปรับเปลี่ยนมาปลูกแตงโม ซึ่งก็มีทั้ง นายบุญเรือน ปรางทอง (ขวัญ) เจ้าของไร่แตงโม ขวัญ-เวียน และนางสาววัชรี สวัสดี (เล็ก) มาร่วมกันปลูกแตงโมในพื้นที่จำนวน 30 ไร่ มีสายพันธุ์ กินรี โกลเด้นคิงส์ รันรัน ทัมอัพ ซึ่งมีลูกค้ามารับซื้อถึงไร่ การปลูกแตงโมอาจจะให้ทุนสูงเมื่อเทียบกับการทำนา แต่เมื่อขายผลผลิตแล้วเทียบกับการทำนาจะมีกำไรคืนกลับมาหลายเท่าตัวของการทำนามาก


การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเป็นอีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงต่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง หาเกษตรกรสนใจก็ควรจะศึกษาข้อมูลพืชใช้น้ำน้อยแต่ละชนิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่ตนเองหรือไม่อาจจะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยชนิดอื่นที่ไม่ใช่แตงโมก็ได้ ขอให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป
  

----- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวประเทือง เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้าของไร่แตงโมเปี่ยมสมบูรณ์ ------ 


*** ข่าวโดย : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าว TODAY NEWS ช่อง 13 สยามไทย รายงาน 

//////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.