Header Ads

ผอ.สำนักบริหารพิ้นที่อนุรักษ์​ที่​ 12 นำข้าราชการ และพนักงานในสังกัด บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวราราชภักดี​ สิริกิจการิณีพีร​ย​พัฒนรัฐสีมาคุณากร​ปิยชาติ​ สยามบรมราชกุมารี​

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีซึ่งการบริจาคโลหิตดังกล่าว​ เพื่อนำโลหิตที่ได้รับ ไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย​ ณ​ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​ และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง โดยมี​ นายธนิต​ หนู​ยิ้ม​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ ได้นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้มีจิตอาสาสมัครมาลงทะเบียนเพื่อขอบริจาคโลหิต​ ณ​ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์​ บริเวณบ้าน​ 120  ปี​ วิถีไม้สักไทย​ A.W.Cooper อ.เมือง​ จ.นครสวรรค์ทางด้าน​ นายธนิต​ หนู​ยิ้ม​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ กล่าวว่า การบริจาคโลหิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ก่อนการเข้ารับการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเนื่องเสมอมา ปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ของทุกปี ซึ่งการบริจาคโลหิตทำอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดียิ่ง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้รู้จักเป็นผู้ให้​รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม​ ซึ่งในวันนี้ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 110 คน แต่สามารถบริจาคโลหิตได้ 88 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 88 ยูนิค สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอดนอนหรือไม่ก็ทานอาหารประเภทมันๆเช่นข้าวมันไก่ มาก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้เลือดลอยมีบางคนมีภาระทางความดันสูง จึงไม่สามารถบริจาคได้!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.