Header Ads

ฝนหลวงฯ จับมือกองทัพบก ช่วยทำฝนเพื่อเกษตรกรไทย

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกองทัพบกประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกองทัพบก โดยมีนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับ  ณ สนามบินนครสวรรค์​ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ในปีนี้มีแนวโน้มฝนในประเทศไทยจะมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา แต่เราก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาฝนทิ้งช่วงอยู่ทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องเดือดร้อนกับการหาน้ำไปหล่อเลี้ยงผลผลิตในไร่นา ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ต้องดูแลพื้นที่การเกษตรหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีกองทัพบกให้การสนับสนุนอากาศยาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงกำลังพลในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ที่น่วมมือกับกองทัพบก ประจำปี 2564 และยังให้สนับสนุนกำลังพลในการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดหน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น 11 หน่วย กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ มีเครื่องบิน Caravan จำนวน 2 ลำ เครื่องบิน Casa ของกองทัพบก จำนวน 1 ลำ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี มีเครื่องบิน Caravan จำนวน 3 ลำ โดยได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมจังหวัดเป้าหมาย 14 จังหวัดภาคกลาง นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้ปฏิบัติภารกิจในส่วนของภาคกลาง มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง รวม 16 วัน 122 เที่ยวบิน ให้การช่วยเหลือ ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่การเกษตรของจังหวัด อุทัยธานี นครสวรรค์ ตาก ลพบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 16.063 ล้านไร่!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.