Header Ads

อำเภอผักไห่​ จัดมอบทุนการศึกษา ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่​ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 ซึ่งในส่วนของ อ.ผักไห่ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ได้แก่ บุตรข้าราช (เสมียนตราอำเจอ) /บุตร อส. /บุตรผู้ใหญ่บ้าน โดยมีปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ และผู้ปกครองของ นร. ร่วมในพิธีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้ นายรัฐพล​ ธุระพันธุ์​ น​ายอำเภอผักไห่​ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับทุน พร้อมแนะนำให้นำเงินทุนนี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการศึกษาของบุตร/ให้รักและภูมิใจกับหน่วยงานที่บิดามารดาสังกัด คือกระทรวงมหาดไทย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.