Header Ads

อำเภอผักไห่​ ประชุม​ อสม.ประจำเดือนมีนาคม


วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมกับ นายสุระศักดิ์ ต่วนใจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่ ประชุม อสม.ประจำเดือน มีนาคม เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ รวมทั้งให้อสม.ในพื้นที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยมาตรการ สวมแมส ล้างมือ วัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และอื่นๆ เพื่อมิให้มีผู้ติดฯขึ้นอีกในพื้นที่ของอำเภอผักไห่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.