Header Ads

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เทพศาลาสัญจร ด้วยอาทรศิษย์รัก ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน เทพศาลาสัญจร ด้วยอาทรศิษย์รัก ด้วยโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "ตามโครงการเทพศาลาสัญจร  ด้วยอาทรศิษย์รัก" โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ 2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว​ แต่ช่วงที่เกิดโรคโควิท​ 19​ ทางโรงเรียนต้องหยุด กิจกรรมดังกล่าวไว้​ แต่คณะอาจารย์​ก็ยังลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเสมอ ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันนี้ นำโดย นายสังวร​ ยมรัตน์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นายบุญลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู​นักเรียน​ ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์​สถานีตำรวจภูธรลาดยาว ได้ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยม​ เด็กชายเฉลิม​ บุตรแก้ว​ ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 2/2 ชุมชนบ้านปักธงชัย​ เด็กชายนาคร​ คณานิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ชุมชนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ และ เด็กชายธนวัฒน์ ทาผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชุมชนบ้านราชบุรี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์​ ซึ่งเด็กทั้งสามคนเป็นนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน​ ผู้ปกครอง​ บางร้าย ต้องเช่าบ้านอยู่ เพราะไม่มีบ้านเป็นของตนเอง​ รายได้บางครอบครัวบางเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่าย​ ซึ่งโครงการนี้ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ และรับฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมอันพึ่งประสงค์ของนักเรียน ร่วมกับบิดา มารดา ผู้นำชุมชน​และในกิจกรรมวันนี้​ ได้มีการแสดงของนักเรียน​ให้ชมอีกด้วย หลังจากนั้น นายไพรัตน์​ กลิ่นทับ​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนอีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.