Header Ads

เรือนจํากลางนครสวรรค์ เปิดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจํากลางนครสวรรค์​

ณ เรือนจํากลางนครสวรรค์ นายปรีชา​ เดชพันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสจร)​ หน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจำกลางนครสวรรค์​ โดยมี​ นายสนทยา​ พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวว่า การจัดอบรมผู้ต้องขัง หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)​นี้ ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์​ กษัตริย์​ และแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ต้องขัง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และให้การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีประสิทธิภาพ โดยเรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ดำเนินการอบรม มีผู้ต้องขัง เข้ารับการอบรม เป็นชาย 80 คน หญิง 20 คน ตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งทางเรือนจำกลางนครสวรรค์ คาดหวังไว้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปช่วยผู้ต้องขังอื่นๆ ได้ด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะดูแลโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.