Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์​ ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดตาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับทราบข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จจังหวัดนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 และแผนการดูแลจิตใจผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ปีงบประมาณ 2564 และแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด ครั้งต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.