Header Ads

เมืองสี่แคว​ เร่งขุดตะกอนดิน​ บึงบอระเพ็ดเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งนำเครื่องจักรขุดตะกอนดินสร้างวังปลาบึงบอระเพ็ด พร้อมช่วยน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่​

นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล  สำนักงานชลประทาน  ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดตะกอนดินสร้างวังปลาในบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่  จากการเปิดเผยของนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล  สำนักงานชลประทาน  เปิดเผยว่าในขณะนี้การขุดตะกอนดินในบึงบอระเพ็ดซึ่งมีลักษณะเป็นขุดลอกทำวังปลา (Deep Pool) ที่มีความลึกประมาณ 9 เมตร  ปัจจุบันดำเนินการได้กว่าร้อยละ 40 แล้ว ในขณะเดียวกันก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้เร่งขุดตะกอนดินเพื่อสร้างวังปลาให้เป็นไปตามแผนอย่างเร่งด่วน  โดยหากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำในบึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,150,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่ และช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งได้ประมาณ 85,000 ไร่  ล่าสุดได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขุดตะกอนดินให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่วางไว้ เพื่อสามารถรองรับน้ำในฤดูฝนที่กำลังมาถึงพร้อมกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมน้ำแล้งได้ภายในปีนี้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.