Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ​ ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการ​ บึงบอระเพ็ด

อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)​ ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ​ อสม. อย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กำหนดวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่อุทิศตนและสร้างผลงานในการช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนร่วมกันประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั่วประเทศ  อสม. ดำเนินงานด้านสุขภาพด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน นี้ขึ้น​ เพื่อนำเสนอผลงานของ​ อสม.ดีเด่น​ ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของ​ อสม.ระหว่างในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ​ อสม.​ โดยในวันนี้​มี​ นายสิริรัฐ​ ​ชุม​อุปการ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​  นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัดนครสวรรค์​ รองนายกองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์​ ร่วมมอบรางวัลให้กับ​ อสม.ดีเด่น​ ระดับชาติ​ เขต​ และจังหวัด​ อีกด้วย​!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.