Header Ads

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในจังหวัดนครสวรรค์​

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพ และพิจารณาจากกิจกรรมของครัวเรือนที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จากผลการพิจารณาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 ครัวเรือน  ทั้งนี้ การให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.