Header Ads

อ.ผักไห่​ จัดวันสตรีสากล ณ​ ห้องประชุม​อำเภ​อผักไห่

วันนี้(15 มี.ค.64) นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานการจัดงานวันสตรีสากล โดยนางดวงพร  การมีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผักไห่ นำโดยนางพรทิพย์  ตั้งกีรติประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผักไห่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564     ภายในงานมี กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่สตรี ด้านการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย จำนวน16 ราย การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 178 ทุน  /มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน จำนวน 32 ราย /การมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค บรรเทาทุกข์แก่สตรี จำนวน 128 ราย  และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ อำเภอผักไห่ รวมถึงมีการตั้งจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ(การทำน้ำยาล้างจาน) และการสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์สวนครัว โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ ณ หอประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.