Header Ads

อ.บรรพตพิสัย​ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ 25 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. นายกฤชเพชร​ เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ นำส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์​ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564  ที่ ที่ วัดจิกลาด บ้านจิกลาด  ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย​ จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมี นางสุกัญญา​ ชุมอุปการ​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์​ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา​ พลับน้อย​ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์​  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19         สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีการมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนและมอบพันธุ์​ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่น การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี การฉีดวัคซีนให้สัตว์ การแนะนำอาชีพ การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย          โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจ และ พบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด​ และยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรีนอีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644​!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.