Header Ads

นายอำเภอผักไห่​ พบปะ​ กำนัน-ผู้ใหญ่​บ้าน​ สารวัตรกำนัน​ แพทย์ประจำตำบล​

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ ต่วนใจสาธารณสุขอำเภอผักไห่ นายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอต่างๆ  ออกเยี่ยม พบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  ตำบลลำตะเคียน โดยมีนายสุรินทร์ ชื่นกุศล กำนันตำบลลำตะเคียน นำผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้าน เข้าร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆที่มีในพื้นที่ ตามโครงการ "เยี่ยมบ้านยามแลง ผักไห่ร่วมแรง แก้ไขปัญหา" ซึ่งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐไปแจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถึงพื้นที่ รวมทั้งนำปัญหาต่างๆที่ได้รับฟังนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการแจ้งข้อราชการแล้ว มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเปันการสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ด้วย   ทั้งนี้ได้มีนางวันเพ็ญ สบาย นายกอบต.ดอนลาน ผอ.รพสต.ลำตะเคียน กำนันตำบลอมฤต ตำบลท่าดินแดง และตำบลดอนลานเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้  ณ ที่ทำการกำนันตำบลลำตะเคียน!!!!!! อัมพณ​ จ​ับศรทิพย์​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644-0979992840!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.