Header Ads

เอกอัครราชทูต​ เนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย​ เยี่ยมชมแปลงสาธิตปลูกพริก​ ของบริษัท​ ดิ​ สมิธ​ ฟู้ด​

วันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์เอกอัครราชทูต เนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นาย เคส ราเดอ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี ท่าน ธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงอุตสาหกรรม และ พลเรือตรีสมกียรติ ผลประยูร เลขานุการ ศอบต. นำคณะเกษตรกร  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมกิจการแปลงปลูกพริกสาธิตการปลูกพริก ของ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เพื่อศึกษาดูงาน โครงการ ฮาลาล ฮับ โดย นาย เออร์วิน เดอ สมิท ประธานบริษัท ให้การต้อนรับพร้อมส่งเสริมการปลูปพริกแบบออร์แกนนิกเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในประเทศไทยมีทางเลือกในการเพาะปลูกและจำหน่าย กระตุ้นให้นักลงทุนอยากมาลงทุนกับประเทศไทย อย่างประเทศจีนจะหันมาลงทุนกับประเทศไทยจำนวนมาก เราจะได้สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ    โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเข้ามาเยี่ยมชมการเพาะปลูกพริก เพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างบรรทัดฐานในการปลูกพริกเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยปากท้องของประชาชน บริษัท เราเป็นบริษัทเดียวในไทยที่ได้รับรอง เครื่องหมาย RA (เครื่องหมายควบคุมการใช้สารเคมีในผักและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท มีความหวังว่าเราอยากจะสร้างโรงงานอีกหนึ่งที่ อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำร่องให้นานาประเทศให้เห็นว่าที่ประเทศไทยใน 3 จังหวัชายแดนภายใต้ยังมีอะไรที่ดีอยู่ ไม่เหมือนกับในข่าวที่เกิดขึ้น และทางบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะเชิญชวนนักลงทุนให้เห็นว่า พี่น้องชาวมุสลิม มีความพร้อมที่จะปฎิบัติตามที่นักลงทุนต้องการ แต่ภาครัฐจะต้องมีการส่งเสริมให้สิทธิและเสรีภาพและสิทธิประโยชน์ต่างๆ    ทุกวันนี้เราจะต้องส่งออก พริกดองประมาณ 20 ล้านกิโลทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการเกษตรและพอไม่พร้อมที่จะขายออก ถ้าบริษัทจะเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยทำระบบ ฟาร์มพริกให้มีความปลอดภัย และมีการส่งเสริมการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อสินค้ามีคุณภาพและสามารถรับประทานแล้วไม่เสี่ยงอันต่อชีวิต ประชาชนจะต้องยอมรับใช้จ่ายที่เพื่อมากขึ้น เพราะทุกวันนี้สารพิษมีในผักผลไม้สะสมในอาหารเยอะมากๆ ถ้าเรารับสารพิษเยอะๆอย่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เนื่องจากช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ บางช่วงพริกขาดตลาดทำให้ราคาพริกค่อนข้างราคาสูง ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งของพริกได้ ทางบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เราสร้าง Rotterdam Model เพื่อจะเปิดเมืองท่าทางภาคใต้  เพื่อจะบริหารรายได้ในเกษตรกร เพื่อจะทำการค้าขาย แบบไม่ต้องเสียภาษี เพื่ออย่างน้อยคนหาเช้ากินค่ำใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างระบบ Halal Hab ทำระบบการเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  ประเทศไทยมีการได้เปรียบทางสภาพอากาศในการเพาะปลูกพันธุ์พริกกว่าทุกประเทศในอาเซีย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.