Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน​

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายชัย มีเดชา) เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการเขต 16 จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่านโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.