Header Ads

เนเจอร์​ฟาร์ม​ เอามื้อสามัคคี​" เอามื้อ เอางาน สืบสานปณิธานร 9"

ณ​ แปลงโคกหนองนาใส่ใจในจะฟาร์ม นายสิริ​รัฐ​ ชุม​อุปการ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​เปิด​กิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ "เอามื้อ​ เอางาน สืบสานปณิธานร.​9" ของนายส่งเสริม​ ภู่ทิพย์โดยมี นายสมชาย ธีรางกูล นายอำเภอแม่วงก์ ได้เผยว่า สำหรับตำบลวังซ่าน มีพื้นที่ปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน และมีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา​ โ​คก  หนอง​ นา​ โมเดล โดยแปลงของนายส่งเสริม ภู่ทิพย์ ที่ใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมในวันนี้ สำหรับการเตรียมความพร้อมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตั้งตำบลวังซ่านและตำบลใกล้เคียง รวมถึงทุกภาคส่วนราชการเป็นอย่างดียิ่งส่วนทางด้านของนายไพโรจน์​ อรรถอาภร ในนามของเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดเผยว่า เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ เกิดจากการที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์ คัดเลือกผู้นำต้นแบบอำเภอละ 1 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคกหนองนาโมเดล เพื่อกลับมาขยายผลดำเนินการในพื้นที่ตนเอง พร้อมขับเคลื่อนให้ความรู้กับครัวเรือนหมู่บ้านล่ะ​ 15 ครัวเรือนทั้ง​ 15  อำเภอ ในรูปแบบครูพาทำ โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ เพื่อให้เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ และชาวบ้านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมการเอาแรงปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง และจัดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ทำบุญทำทาน แบ่งปันความสุข ถวายเพลพระ สร้างวัด สร้างโรงเรียน และเพื่อจัดกิจกรรมการการทำอิฐ บ้านดิน การทำปุ๋ยหมัก ลุงกล้วยอินทรีย์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจในการที่จะดำเนินการโคกหนองนาโมเดล ซึ่งการเอามื้อสามัคคี แปลงของ​ นายส่งเสริม​ ภู่ทิพย์ เป็นแปลงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินกู้ในการแก้ปัญหา​ โควิด ของกรมการพัฒนาชุมชน บนเนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่ ออกแบบให้เหมาะสม ที่จะทำการขุดดินให้เป็นหนองน้ำ แนะนำดินที่ขุดมาทำเป็นโคก เพื่อรองรับการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยเน้นไปที่การปลูกป่าสูง ป่ากลาง ป่าเตี้ย ป่าเรี่ยดิน​ และป่าใต้ดิน โดยยึดหลัก กสิกรรมธรรมชาติ สู่ความพอเพียง การเลี้ยงดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การก้าวทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ตามศาสตร์พระราชา ระเบิดจากข้างใน ขาดทุนคือกำไรในอนาคต ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น แบ่งปัน ทำบุญทำทาน เก็บรักษาผลผลิตไว้ให้นาน การขาย และสร้างเครือข่าย โดยในกิจกรรมวันนี้ มีในอำเภอแม่วงก์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรม "เอามื้อ เอางาน สืบสานปณิธาน ร. 9"!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.