Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สัมมนา"กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ่​ เจเค​ ดีไซน์​ นครสวรรค์

นางสาวอาภากร​ ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน​ โดยมี​ นายมานพ​ ดีฉนวน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในนามผู้ดำเนินการ จัดการสัมมนา​ กล่าวว่า สำหรับการสัมมนา"กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จากการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด​ ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินกองทุน โดยในวันนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถานประกอบกิจการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาบรรยายจากหัวหน้ากลุ่มงานต่าง​ ๆ​ ประกอบไปด้วย​ ผอ.กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล​ ผอ. กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ​ ผอ. กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ ซึ่งมาร่วมบรรยาย​ให้ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.