Header Ads

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์​

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) อำเภอแม่วงก์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งจังหวัดนครสรรค์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตร เป็นที่ราบประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญของปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และได้พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสิทธิในที่ทำกิน โดยในวันนี้ได้การจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสนับสนุนในการพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น​ ซึ่งในวันนี้มี​ นายนิโรจน์​ สุนทรเลขา นายสัญญา นิสุพรรณ​ สส.พรรคพลังประชารัฐ​      นายอำเภอแม่วงก์​ นายอำเภอแม่เปิน​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ตำรวจ​ กำนัน-ผู้ใหญ่​บ้าน​ อสม. ผู้ปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวแม่วงก์​ แม่เปิน​ ชุมตาบง​ ร่วม​ให้การต้อนรับ​ !!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.