Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดงาน “เที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง ประจำปี 2564​

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา 18.30 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการเที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 “เที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง นมัสการหลวงพ่อทอง” ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 รใช้ชื่องาน “เที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง นมัสการหลวงพ่อทอง” จัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมนมัสการหลวงพ่อทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การรำสมโภชวัดกบ 602 ปี เพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงพื้นบ้านลิเก การแสดงกลองยาว การแสดงของนักเรียน การสาธิตการละเล่นเด็กไทย เช่น งูกินหาง มอญซ่อนผ้า และตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนเมืองพระบาง กว่า 40 ร้านค้า จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.