Header Ads

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลในโอกาสเข้าร่วมฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
วันที่ 17 มี.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในโอกาสที่จะเดินทางเข้าร่วมทำการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำให้ทำการฝึกเป็นไปตามที่ได้เตรียมการ มีความปลอดภัย และอวยพรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลกองทัพเรือในปีนี้ กองเรือยุทธการได้จัดตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล โดยมี พล.ร.ท.ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นกองเรือที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ รวมทั้งปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกอีกด้วย โดยจะใช้พื้นที่ฝึกในทะเลฝั่งอันดามัน ในการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) , อ่าวไทยตอนบนในการฝึกยิงตอร์ปิโด และอ่าวไทยตอนล่างในการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ตลอดจนฝึกการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศอีกด้วย รวมระยะทางที่กองเรือเฉพาะกิจฯ ใช้ในการเดินทางกว่า 2,800 ไมล์ทะเล (ประมาณ 5,200 กิโลเมตร) ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 , 2 และ 3
เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือมุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยให้ความสำคัญในการฝึกจะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคย และความชำนาญสูงสุด นำบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
นับว่าเป็นท้าทายต่อกำลังพล และกองเรือยุทธการ ในการใช้กำลังทางเรือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ที่ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas”
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 

อาจเป็นรูปภาพของ เฮลิคอปเตอร์, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "เรือหลวงตากสิน H.T.M.S. NKKIM" อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.