Header Ads

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ สนามฝึก ทร.หมายเลข 15 หาดยาวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


วันนี้ (12 มี.ค.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564  ณ สนามฝึก ทร.หมายเลข 15 หาดยาวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 เป็นการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมกำลังของกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานอื่นๆ ปฏิบัติงานแทนได้ 


กองทัพเรือ จึงได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทางทหาร อีกทั้งยังได้ทดสอบแนวทางการใช้กำลัง และการอำนวยการยุทธ์ ตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือที่กำหนดไว้ และนำไปสู่ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.