Header Ads

ข่าว.ต้อนวัวไกลกว่า20กิโลเมตรหลังภัยแล้งคุกคามหญ้าสดหายากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในจังหวัดนครสวรรค์ต้องต้อนวัวหาหญ้ากินไกลกว่า20กิโลเมตร หลังสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทำให้ขาดแคลนหญ้าและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ​

เจ้าของวัวและลูกจ้างอีกนับ10คนต้องพยายามต้อนฝูงวัวกว่า 400 ตัว  ออกหาหญ้าและฟางข้าวแห้งตามทุ่งนาที่รกร้างให้วัวได้กินเป็นอาหาร   หลังสถานการณ์ภัยแล้งยังทวีความรุนแรงต่อเนื่องหญ้าสดหายากในทุกพื้นที่  จากการเปิดเผยของนายณัฐวุฒิ ฉายศรีอ่อน เจ้าของฝูงวัวบอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ส่งผลให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งพืชเกษตรและสัตว์เลี้ยงต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  ล่าสุดฝูงวัวกว่า400 ตัวของตนเองต้องขาดแคลนอาหารและหญ้าสดจนต้องต้อนวัวไปไกลวันละกว่า 20 กิโลเมตรเพื่อให้วัวได้มีหญ้าและฟางกินประทังชีพ  โดยแต่ละวันจะต้องต้อนฝูงวัวทั้งหมดออกไปตระเวนหาตอซังข้าวตามทุ่งนาที่ชาวนาปล่อยทิ้งและเมื่อถึงเวลาเย็นก็จะนอนค้างแรมกลางทุ่งนาพร้อมกับฝูงวัวทั้งหมด  ในขณะที่เวลาเช้าก็ต้องต้อนฝูงวัวออกตระเวนหาหญ้าและตอซังข้าวต่อไปอีก  โดยหากพื้นที่ใดมีหญ้าปริมาณมากก็จะอยู่พื้นที่นั้นหลายวัน  แต่หากพื้นที่ใดมีหญ้าในปริมาณน้อยก็จะต้องต้อนวัวไปไกลขึ้นอีก  ส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีน้อยจึงจำเป็นต้องให้วัวกินน้ำวันละครั้งเท่านั้น   !!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.