Header Ads

นครสวรรค์ สบอ. 12(นครสวรรค์) ร่วมกับส่วนราชการ และโรงเรียนในพื้นที่จัดโครงการ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า อย่างยิ่งใหญ่ หวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในอนาคต​

วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จัดโครงการ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า​ 8 มีนาค​ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์   โดยมีนายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง คณะครู-อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร และหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้  ในพื้นที่มาร่วมงาน  ประมาณ 1,500 คน การรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรกิจกรรมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ และการประกวดแต่งกายชุดแฟนตาซีในขบวนรณรงค์ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าหรือเศษสิ่งเหลือจากการทำเกษตรกรรม เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน อันจะมีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ยั่งยืน ต่อไป!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.