Header Ads

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 (นครสวรรค์) จัดประชุมเข้ม กระชับเตรียมการป้องกัน ควบคุม และดับไฟป่า เป้าหมายให้ลดความเสียหายของป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ 3.2 ล้านไร่ ให้ได้​

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้เชิญ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการดับไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า และหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ดูแลป่าอนุรักษ์ในสังกัด รวม 40 นาย มาประชุมรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ และวางมาตรการณ์เข้มข้นเพิ่มขึ้นในการป้องกัน ควบคุม และดับไฟป่า ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายพื้นที่ป่าให้ถูกไฟไหม้ให้น้อยที่สุด โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ มีจำนวนจุดความร้อน (Hotspots) เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเชร อุทัยธานี และ พิจิตร แล้ว จำนวน 1,042 จุด โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าไปควบคุม และดับไฟป่าอย่างทันที่หลังจากพบมีไฟเกิดขึ้น จนขณะนี้เหลือจำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ในพื้นที่รับผิดชอบ 3.2 ล้านไร่ เพียง 17 จุด คือ ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จำนวน 8 จุด อุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 3 จุด  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จำนวน 5 จุด และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 1 จุด ซึ่งทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่กำลังปฎิบัติการควบคุมไฟ คาดว่า ภายในไม่เกิน 2 วันข้างหน้า หากไม่มีการจุดไฟเผาเพิ่ม จะสามารถควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทั้งหมดจากนี้ไป ที่ประชุมได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลป่าอนุรักษ์ จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันผู้มาลักลอบเผาป่าอย่างเข้มข้นขึ้น รวมทั้งให้ประสานนายอำเภอท้องที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านให้ความระมัดระวังไม่ให้มีไฟลามเข้าป่า หรือ/และไม่แอบเข้าไปเผาป่าเพิ่มขึ้นมาใหม่ในขณะที่ หากมีไฟป่าเกิดขึ้น ให้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผู้รับผิดชอบพื้นที่ รีบเข้าไปควบคุมไฟป่า ให้เข้าถึงพื้นที่และดำเดินการควบคุมไฟป่าให้ได้โดยรวดเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และเข้าใจตรงกันในรูปแบบการปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติงานในทุกด้านที่รับมอบหมายอย่างทันทีการประชุมครั้งนี้ นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม รับทราบแผนการปฎิบัติ และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์โดยเน้นย้ำการปฎิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.