Header Ads

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาและตรวจสถานที่ที่จะสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านหินดาด​ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เล่ย์​ อำเภอแม่วงก์​ จังหวัดนครสวรรค์

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิโรจน์​ สุนทรเรขา นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นายสมชาย​   ธีรางกูล นายอำเภอแม่วงก์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวตำบลแม่เล่ย์ ลงพื้นที่ดูปัญหาและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโครงการประตูระบายน้ำบ้านหินดาด​ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เล่ย์​ อำเภอแม่วงก์​ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประตูระบายน้ำขนาดกลาง แต่จะทำให้เกิดประโยชน์ มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร และที่สำคัญจะเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ที่เกิดจากการมีน้ำใช้อย่างพอเพียง และสิ่งที่สำคัญ ประตูระบายน้ำสามารถช่วยการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านล่างได้อย่างเช่น​ พื้นที่อำเภอลาดยาว และประชาชนในพื้นที่ยังมีน้ำอุปโภคบริโภค ได้อย่างพอเพียงเมื่อถึงหน้าแล้งส่วนทางด้าน​ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ก่อนที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำแห่งนี้ ขอให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประเมินพื้นที่ดังกล่าวให้ดีอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน​ จะทำอะไร ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และต้องให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดจากการสอบถามเกษตร​ในพื้นที่ได้กล่าวว่า ตนและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ รอความหวังเรื่องประตูระบายน้ำนี้มายาวนาน รู้สึกเสียดายต้นทุนน้ำ ที่ไหลผ่านทุกวัน และไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ทั้งๆที่ พวกตนได้อยู่ต้นน้ำ แท้ๆ ยังไม่สามารถทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เลย และขอขอบคุณหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวนี้ด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.