Header Ads

จังหวัดอุตรดิตถ์มอบของและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

         วันนี้ (15 ก.พ.64) เวลา 10.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ ต.บ้านเกาะ และ ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์        ผู้สูงอายุที่ได้รับมอบสิ่งของฯในครั้งนี้มี 3 รายได้แก่ นางจร อ่อนนิ่ม อายุ 103 ปี บ้านเลขที่152 ม. 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการทางการได้ยิน สื่อความหมาย (หูตึง) จำนวน 800 บาทและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 บาท รายที่ 2 นางระเวง น้ำสะอาด อายุ 100 ปี  บ้านเลขที่ 105 ม.4 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 800 บาทและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 บาท และรายที่ 3 นางคำปอย เอื่ยมท่า อายุ 65 ปี บ้านที่เลขที่ 215 ม.7 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) เลือดจาง เกล็ดเลือดต่ำและรูมาตอยด์ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท โดยการมอบของในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป นาคา. คะเลิศรัมย์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.