Header Ads

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น​ ณ.ชุมชนดงกระเปา​ อ.พยุหะคีรี​

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข​ โดยจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่น​ ณ. ชุมชนดงกะเปา ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์​ ประเพณีเรือหัวโต นับได้ว่าเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยอดีตกาลของชาวตำบลพยุหะ เป็นการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน เรือหัวโตหรือเรือ 8 วา ในสมัยก่อนทำมาจากต้นตะเคียนหิน ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จชลมาศมาถึงบ้านหัวแด่น หรือบ้านวัวแด่น พระองค์ไคร่จะทรงประทับเรือหัวโต ทหารและชาวบ้านจึงช่วยกันทำพระแท่นรองรับที่ทรงประทับ พร้อมกับใช้ผ้าเหลืองผูกหัวเรือและท้ายเรือ ส่วนท้ายเรือ ก็ใช้ธงช้างปักไว้ ธงช้างใช้พื้นสีแดงระหว่างกลางของธงจะเป็นรูปช้างเผือก ด้ามธงเป็นไม้มะค่าโมง หลวงพ่อเดิม หรือ พระครูนิวาสธรรมขันธ์ วัดหนองโพ เป็นผู้ปลุกเสกให้อีก ตรงอันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเรือหัวโต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เรือหัวโตยังเป็นเรือที่หลวงพ่อเทศปลุกเสกทำพิธีลงอักขระที่หัวเรือและท้ายเรือ เป็นหนังสือขอมไว้ด้วย และห้ามมิให้ผู้หญิงลงเรือหัวโตตัวเด็ดขาดซึ่งกิจกรรมวันนี้​ ทางชุมชนดงกระเปา​ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม ตำนานเรือยาวพระนารายณ์​และเรือยาวหัวโต​ ขึ้น​ ซึ่งในกิจกรรมมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน เป็นการร่ายรําเกี้ยวพาราสีของคนสมัยก่อน​ อย่างสนุกสนาน!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.