Header Ads

ศรีสะเกษ ตะลึง!แตงโมรูปหัวใจแห่งแรกของไทยโผล่ใจกลางเมืองดอกลำดวน เจ้าของสวนเผยต้องการที่จะสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของเกษตรกร นอกจากหอม กระเทียมและทุเรียนภูเขาไฟ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เตรียมเก็บส่งขายในวันวาเลนไทน์นี้​

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ “สวนแตงโมจากใจชไมมาศ” ชุมชนวัดเลียบ เขตเทศบาลเมือง                       ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นสวนของ นายธัญชนนท์                         ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด  โดยสวนแตงโมแห่งนี้ จะมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษกว่าสวนแตงโมที่มีอยู่ทั่วไปก็คือ  จะปลูกในโรงเรือนแบบปิดจำนวน                          2 โรง โดยทำการปลูกแตงโมอินทรีย์เป็นรูปหัวใจจำนวนประมาณ  200 ลูก  กระจายเต็มพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ นับว่า เป็นสวนแตงโมรูปหัวใจแห่งแรกของไทยที่ปลูกอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ  โดยมี พ.อ.ณัฎฐ์                               ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 พร้อมด้วย นายวารินทร์ ทวีกันย์  นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร และทีมงาน มาร่วมนำเยี่ยมชมสวนในครั้งนี้ด้วยนายธัญชนนท์ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของสวนแตงโมรูปหัวใจแห่งนี้ กล่าวว่า ตนสำเร็จการศึกษาจาก Kunming international academy  ได้มาลงทุนทำสวนผลิตแตงโมเพื่อทำเป็นแปลงตัวอย่าง ซึ่งได้แนวคิดมาจากคุณแม่ชไมมาศ เพราะมีแรงบันดาลใจต้องการที่จะสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของชาวเกษตรกร  เนื่องจากว่า จ.ศรีสะเกษ นอกจากจะมีหอม กระเทียมและทุเรียนภูเขาไฟ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ว ตอนนี้มีแตงโมรูปหัวใจเพิ่มอีก เพราะเกิดจากความชอบส่วนตัวที่เห็นแตงโมรูปหัวใจจากประเทศญี่ปุ่น ก็คิดอยากทดลองทำในประเทศไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าของเขาบ้าง เชื่อว่าคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แตงโมในประเทศไทยได้มาก  แตงโมรูปหัวใจหนึ่งเดียวใน จ.ศรีสะเกษ นี้  ได้รับการส่งเสริมจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ส่วนด้านวิชาการได้มี พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 และทีมงานเป็นที่ปรึกษาในการร่วมคิดค้นวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่การสร้างแปลงทดลอง เลือกสายพันธุ์แตงโมให้เหมาะสมกับอากาศของท้องถิ่น  เตรียมดินให้เหมาะกับการเติบโตของแตงโม  สร้างโรงเรือนให้เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เพราะจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของลูกแตงโมและยังสามารถป้องกันแมลงต่าง ๆ รบกวน  แตงโมที่นี่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ คือไม่ได้ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเติบโตใด ๆทั้งสิ้น  ใช้วิธีปลูกในแนวตั้งโดยใช้ เชือกขึงให้เถาของแตงโมเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ  หากปลูกในแนวราบจะดูแลได้ยากกว่า       นายธัญชนนท์ กล่าวต่อไปอีกว่า การคัดเลือกแตงโมให้มีขนาดเหมาะสมที่จะใส่ในบล็อกหัวใจที่เตรียมไว้  ต้องเลี้ยงให้แตงโมมีขนาดตามที่ต้องการก่อนแล้วครอบบล็อกเข้าไปรอให้แตงโมเติบโต  ในระหว่างนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีความชื้นหรือไอของน้ำค้างอยู่ในบล็อกที่ครอบไว้เพราะอาจจะทำให้ลูกแตงโมเน่าเสียได้  ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกแตงโมธรรมดาทั่วไปหลายเท่า  แต่ก็คุ้มเพราะผลผลิตแตงโมรูปหัวใจเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากราคาเป็นหลัก 1,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ลูก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลพิเศษต่าง ๆ  การที่ตั้งใจผลิตแตงโมธรรมดาๆ มาเป็นแตงโม รูปหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจมาก เพื่อได้ผลผลิตให้ทันต่อวันเทศกาล “วันแห่งความรัก” ในปีนี้  เพราะอยากส่งมอบความรักแทนใจให้คนไทยทั้งประเทศที่บอบช้ำกับเศรษฐกิจเพราะพิษโควิด-19  ด้วยแตงโมรูปหัวใจเพื่อให้เกิดมีพลังกาย พลังใจ หัวใจก็เหมือนลูกแตงโมภายนอกดูแข็งแรง ภายในมีเนื้อสีแดง หวานกรอบ  อยากให้ทุกคนดูแลหัวใจของผู้ที่เรารัก เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูกหลาน ด้วยพลังบวก จากความรักที่แตงโมรูปหัวใจ new normal มอบให้ชาวศรีสะเกษ  พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 กล่าวว่า ตนเป็นนายทหารลูกชาวนา ได้ทุ่มเทการทำงานทั้งงานในหน้าที่ดูแลความมั่นคง และงานการช่วยเหลือประชาชน โดยที่ผ่านมาเล็งเห็นถึงปัญหาความยากจนของเกษตรกร จึงตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการจิตอาสา และเครือข่ายเกษตรกร 5 จังหวัด คือ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี โครงการแรกคือ โครงการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจ เริ่มต้นเมื่อต้นเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา  ได้สร้างโรงเรือนแบบปิด 2 โรง และสั่งบล๊อครูปหัวใจจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ต้องการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจจำนวน 200 ลูก เป้าหมายต้องการให้เก็บผลผลิตได้ทันในวันที่ 12 ก.พ. นี้ เพราะมีความตั้งใจที่จะนำส่งไปมอบเป็นของขวัญแก่คนทั้งประเทศ ที่ร้าน Amezon community mall  Active Park ปั๊มน้ำมัน ปตท.เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ให้ทันในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 64 วันแห่งความรักนี้ การทำสวนแตงโมนี้เป็นแนวทางให้เกษตรกรเครือข่ายได้มาร่วมศึกษา นำแนวทางกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลสำเร็จเพื่อต่อยอดอาชีพได้ยั่งยืน แล้วขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายด้วยทางด้าน  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนรู้สึกชื่นชมที่คนศรีสะเกษ สามารถกล้าคิดกล้าทำ เพราะแตงโมรูปลักษณ์ต่าง ๆส่วนมากจึงเห็นได้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ขณะนี้ประเทศไทย สามารถผลิตแตงโมเป็นลูกลักษณ์ต่าง ๆได้แล้วไม่แพ้ประเทศใด และได้มีการเตรียมเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ในภาคการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง และสามารถเดินมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ง่ายและสะดวกอีกด้วย//////////ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ            
ขับเคลื่อนโดย Blogger.