Header Ads

คลังจังหวัด​ ร่วมกับ​ ธ.กรุงไทย​ ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษณ​

ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์​ ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มเปราะบางเดินทางเข้าลงทะเบียนเราชนะกันอย่างคึกคัก  ในขณะที่จังหวัดนครสวรรค์​ โดยคลังจังหวัด​นครสวรรค์​เปิดศาลาประชาคมให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษลงทะเบียนตลอดโครงการ15-24กุมภาพันธ์นี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางนำบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางมาเข้าคิวรอลงทะเบียนในโครงการเราชนะกับเจ้าหน้าที่  บริเวณอาคารศาลาประชาคมหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์กันอย่างคึกคัก  หลังโครงการเราชนะเปิดให้ลงทะเบียน ในวันนี้เป็นวันแรก สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้  จากการเปิดเผยของนางมาลี เพชรแสง ชาวบ้านอำเภอเมือง นครสวรรค์บอกว่า  สาเหตุที่ตนเองเดินทางมาลงทะเบียนที่ศาลาประชาคมที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ก็เพราะว่าตนเองนั้นมีโทรศัพท์มือถือระบบเก่าจึงไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะก่อนหน้านี้ได้  ซึ่งจะลงทะเบียนได้หรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถทราบได้แต่ก็อยากได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 7000 บาทเนื่องจาดสามาถช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในขณะที่บรรยากาศบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นไปด้วยความคึกคักด้วยเช่นกัน   เนื่องจากมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวเดินทางมีลงทะเบียนในโครงการเราชนะสำหรับการลงทะเบียนในโครงการเราชนะประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต  สามารถเดินทางเข้าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งจังหวัดนครสวรรค์  ในขณะที่เจ้หน้าที่ของธนาคารได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพิเศษออกมาให้บนริการด้านนอก2จุดได้แก่ที่บริเวณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์และที่ว่าการอำเภอตาคลี  ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากเพิ่มขึ้น!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.