Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดพัฒนาฝีมือแรงงาน "สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ นายจตุพร  พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  กลุ่มระเบียบผ้าทอบ้านซาววา ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริม หรือเป็นอาชีพอิสระได้!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.