Header Ads

น้ำแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลองบ้านกระเบื้อง ต.หัวดง นายก​ อบจ.พร้อมคณะ​ ติดตามดูแล แก้ไขปัญหา​ ให้ชาวบ้าน​

ปากคลองกระเบื้อง​ ตำบลหัวดง พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์พร้อมด้วยนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ และคณะ​ เดินทางเข้าไปที่บ้านกระเบื้องตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว ทั้งนี้เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่บ้านกระเบื้องว่า ในคลองบ้านกระเบื้องไม่มีน้ำ ประชาชนไม่มีน้ำใข้ทำการเกษตร คลองอยู่ในสภาพแห้ง ตื้นเขินและรกจากการเดินทางเข้าไปที่คลองบ้านกระเบื้อง ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายณรงค์ พนมวันและคณะ ได้พบกับนายโกศล สาหร่าย ปลัด อบต.หัวดง รักษาการนายก อบต.หัวดง ทราบว่า คลองบ้านกระเบื้องมีปากคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำปิง แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาภัยแล้ง ทำให้น้ำในแม่น้ำปิงลดต่ำลง น้ำจากแม่น้ำปิงจึงไม่ไหลเข้ามาที่คลองบ้านกระเบื้อง ชาวบ้านมีความประสงค์จะให้ทาง อบจ.นครสวรรค์ช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยการขุดลอกคลองบ้านกระเบื้องให้ลึกลง และ ทำการขยายคลองบ้านกระเบื้องให้กว้างขึ้น รวมทั้งฝังท่อลอดใต้ถนนเพื่อให้น้ำไหลเข้าคลองได้สะดวกจากการตรวจสอบข้อมูลของคลองบ้านกระเบื้องทราบว่าคลองบ้านกระเบื้องมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร คลองมีสภาพรก เล็ก และแคบ คลองนี้จะรับน้ำจากแม่น้ำปิง ส่งต่อไปถึงตำบลหนองเต่า  อำเภอเก้าเลี้ยว ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงและไหลผ่านไปลงบึงบอระเพ็ด ที่ปากคลองเกรียงไกร ซึ่งในการจะนำรถแม็คโครลงไปขุดลอก ยังมีปัญหาในเรื่องสภาพด้านข้างของคลองเล็กและแคบ โดยทาง อบจ.มอบหมายให้นายนิมิตร ยืนยง นำช่างมาสำรวจและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถลงไปทำการขุดลอกคลองจากจึดเชื่อมต่อแม่น้ำปิง ให้น้ำไหลเข้าคลองบ้านกระเบื้องไปได้ตลอดสายเพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.