Header Ads

ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัว​

เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยนางสุภาวดี ศิริสิทธิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยมี พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นางพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  นำข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี  ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว(ชิม ช้อป แชร์) ตามแนวคิด ชิมของอร่อย ช้อปของถูก แชร์ความรู้และประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อให้แม่บ้านตำรวจในสังกัด เพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัว และภายใต้การนำของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์วิด-19  ซึ่งการจัดโครงการมีแม่บ้านในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม มีการฝึกอบรมทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ประสบการณ์มาให้คำแนะนำ นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 5 ราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา !!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.