Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. อำเภอเก้าเลี้ยวดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (อส.) 10 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีนายกองเอกปรีชา เดชพันธุ์​ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมอ่านสาร์นผู้บังคับบัญชา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองโทรัฐพล ธุระพันธ์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอเก้าเลี้ยว/นายอำเภอเก้าเลี้ยว กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั้งนี้ได้มีอาสาสมัครกองอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 9 นาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ชรบ. อปพร. อสม. ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ อส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเมืองในยามวิกฤตต่างๆอย่างมิเคยย่อหย่อน และด้วยช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในห้วงเวลาของเทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงที่มีการจัดงานในชุมชนสังคมต่างๆ อส. จึงเป็นกำลังพลสำคัญที่คอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานั้นๆ ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีอยู่ทั่วทุกสังคม กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอเก้าเลี้ยว จำเป็นต้องใส่ใจในทุกๆสถานการณ์ด้วยการร่วมมือปฏิบัติหน้าที่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของประชากรในทุกๆครัวเรือน  ทั้งนี้ นายกองเอกปรีชา เดชพันธ์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้ทำการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ อส.จำนวน 9 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนการปฏิบัติงานของ อส. และมอบถุงธารน้ำใจให้กับแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป และดำเนินการปล่อยแถวขบวนรถของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย สถานนีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กู้ชีพกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว​ หลังจากนั้น​ นายกองโท​รัฐพล​ ธุระ​พันธุ์​ ได้นำ​ อส. ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้วตำบลหนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ทำความสะอาดลานวัดบริเวณวัดห้วยรั้ว และโรงเรียนวัดห้วยรั้ว​อีกด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.