Header Ads

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปล่อยขบวนเครื่องจักร เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชน​ ณ. ศูนย์เครื่องมือกล(เขาเขียว)

 ณ. ศูนย์เครื่องมือกล (เขาเขียว)​ พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนเครื่องจักร เพื่อออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ของกองช่าง​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายไกรสิน​ ศิลปาจารย์​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กรมอุตินิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศ ในปี 2564 ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักร เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง กับพี่น้องประชาชน และเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมขององค์กร ที่พร้อมใช้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อีกด้วยส่วนทางด้าน​ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์​ เผยว่า เรื่องที่น่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชน เพราะประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ที่จะมีอากาศร้อนอบอ้าว ความชื้นในอากาศมีน้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และ การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร และพี่น้องชาวประมง ดังนั้นนโยบายที่ตนให้ไว้​ คือ" ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง" จะเห็นผลที่เป็นรูปประธรรม​ ในเร็ววันนี้​ ซึ่งวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะนำเครื่องจักร อุปกรณ์ เพราะบุคลากรที่มีอยู่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้พี่น้องประชาชน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​  0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.