Header Ads

ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธานตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ประจำปี 2564  พร้อมด้วยนายปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้เป็น 1 ในการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2564 จำนวน 45 แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทาง ในการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร การบริการด้านสาธารณสุข และด้านการพยาบาล ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน !!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.