Header Ads

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมตลาดนัดโคเนื้อ

 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมตลาดนัดโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ตลาดล่างรามัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้นำโคมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มโค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการจัดตลาดนัดโคเนื้อในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวน 80 รายด้วยกัน และนำโคเนื้อเข้าร่วมจำหน่าย 35 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 8 ตัว ทั้งนี้สามารถจำหน่ายโคได้จำนวน 10 ตัว มีเพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 242,800 บาท การจัดครั้งนี้ได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ่มโค นทพ.และประชาชนที่มารับซื้อโค เนื่องจากได้พูดคุยต่อรองราคากับผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้ราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้และความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
                ///////////////////

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.