Header Ads

กองทัพภาคที่ 3​ เปิดการฝึกเป็นหน่วยกองพัน​ ประจำปี 2564​ ​

 “ยิ่งกว่าที่สุดคือก้าวแรก”เริ่มแล้ว การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ของกองพลทหารราบที่ 4 โดยดำเนินการฝึก ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในการฝึกดังกล่าว ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จากหน่วยทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ และหน่วยสนับสนุนการรบ และการช่วยรบอื่นๆ เข้าร่วมการฝึกในลักษณะการบูรณาการ เพื่อให้ส่งเสริมประสิทธิภาพในการฝึก สามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศชาติต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.