Header Ads

อุทัยธานี-2 ตำบล พอใจ ! รองผู้ว่าอุทัยธานีลงพื้นที่เร่งด่วน!แก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรกรรม  อำเภอลานสักเมื่อเวลา 16.00. น.​

ของวันที่ 8 ก.พ.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.ร.อลงกต วรกี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาส่งน้ำทับเสลา  นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน นายมานิตย์  รัตนมณีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก กำนันตำบลประดู่ยืน กำนันตำบลลานสัก ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลประดู่ยืน และ ตำบลลานสัก ร่วมประชุมที่ บึงพุหล่ม หมู่ 2 อำเภอลานสัก จากกรณีเมื่อหลายวันที่ผ่านมา ได้มีหน่วยข้าราชการลงตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำหนดการ การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ของ 2 ตำบล ที่เป็นช่วงส่งต่อการระบายน้ำ ของตำบลลานสัก และตำบลประดู่ยืน หลังจากที่ได้รับฟังปํญหาทั้ง 2 ฝ่าย ของชาวอำเภอลานสัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.ร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นายชาดา ไทยเศรษฐ์  รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2ได้มีการประชุมหารือ จากกรณีการผันน้ำเพื่อการเกษตรกรรม จากพุหล่ม ตำบลลานสัก สู่พื้นที่เกษตรกรรม ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก ได้ให้มีแนวทางหลักพิจารณา จำแนกเป็น 2 แนวทาง โดยแนวทางที่  คือจัดทำประตูและร่องทางระบายน้ำ ให้มีทางลาดต่ำกว่าที่เป็นอยู่ และความสูง 1.5 - 2 เมตร และจุดลอกทางระบายน้ำบางส่วน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตอนล่างพุหล่มและ อีกหนึ่งแนวทาง ให้นำประเด็นแรกที่หารือร่วมกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น ณ วันที่ 8 ก.พ.64  โดยสรุปผลว่า หมู่บ้านประกอบด้วยประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 ตำบลประดู่ยืน หมู่  2 ตำบลลานสัก ว่ามีความสมานฉันท์ในการยินยอมให้ปล่อยน้ำจาก พุหล่ม หมู่ 2 ตำบลลานสัก เข้าไปช่วยประชากรประชาชนที่เป็นเกษตรกรอยู่ที่ หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 โดยกำหนดไว้ว่าจะมีการผันน้ำประมาณ 3 รอบ รอบละ 20 วัน เพราะเนื่องจากเป็นการยืนยันว่าน้ำที่พุหล่ม จะเป็นการน้ำซึม และพอน้ำมันหายไปก็จะมีการซึมขึ้นมาใหม่ ถ้าใช้เวลาทั้งหมด 3 รอบ รอบละ20 วัน  และในกรณีที่เกิดระหว่างสูบน้ำไปน้ำมันหมดก็จะมีการทดน้ำขึ้นมา เพื่อให้ครบรอบ แต่ละรอบให้ได้   20 วัน  เพื่อให้ชาวเกษตรกร อีกทั้งตำบลประดู่ยืน จะมีการประชุมกันเองว่า ใน 3 รอบ เป็นช่วงเวลาไหนบ้างรอบละ 20 วัน รวมทั้งหมด  60 วัน ที่จะใช้น้ำจากพุหล่ม ในส่วนแผนที่ 2 จะมีการทำรางระบายน้ำจากด้านบนของพุหล่มลงมา เพื่อรองรับน้ำจากทับเสลาลงมาในรางระบายน้ำความลึกประมาณ 1 เมตร  ซึ่งต้องใช้งบประมาณและเวลาในการคำนวณ ซึ่งจะเสร็จในระยะเวลาประมาณ 2 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเกษตรกรภาพ-ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.