Header Ads

นายกดูฝายช่วยชาวบางเคียนนายก อบจ.เข้าพื้นที่หนองเต่า เก้าเลี้ยว ดูฝายตาดำ ฝายยายย้อย ฝายบ้านลาดเมื่อเวลา 14:00 น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นำคณะรองนายก อบจ.และที่ปรึกษานายก เข้าไปพื้นที่ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจดูสภาพฝายน้ำล้นชื่อฝายตาดำ ซึ่งกั้นคลองสาย 5 R โดยฝายนี้มีระดับความสูงมากเกินและไม่มีประตูน้ำ ทำให้น้ำจากอำเภอเก้าเลี้ยวไม่สามารถไหลไปถึงตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงได้ นายวินัย คมขำ สมาชิกสภา อบต.บางเคียน อำเภอชุมแสง พร้อมผู้นำชาวบ้าน นำนายก อบจ.เข้าพื้นที่ดูสภาพ ฝายกั้นน้ำ เมื่อไปถึงพบว่าฝายกั้นน้ำเป็นฝายที่มีความสูงเกินกว่าระดับน้ำ ทำให้น้ำไม่ไหลลงไปตามคลองสาย 5 R ซึ่งชาวบ้านบางเคียน ได้แก้ไขปัญหาด้วยการทำกาลักน้ำ ให้น้ำจากหน้าฝายไหลลงมาหลังฝาย เพื่อที่จะระบายน้ำไปตามคลองสาย 5 R ให้ชาวบางเคียนมีน้ำทำประปา และทำการการเกษตรได้นายวินัย คมขำ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคลองสาย 5 R เป็นคลองที่รับน้ำจากคลองกระถิน อำเภอบรรพตพิสัย ตลอดลำน้ำจะมีฝายกั้นน้ำถึง  6 ฝายก่อนจะมาถึงฝายตาดำ ฝายตาดำนั้นมีสภาพสูงแต่ปริมาณน้ำมีน้อยจึงไม่ล้นข้ามฝายมายังทางด้านใต้ ทำให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางเคียนขาดน้ำที่ใช้ทำนา พื้นที่นาจำนวนกว่า 40,000 ไร่และขาดแคลนน้ำในการทำประปา ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นชาวตำบลบางเคียนได้ทำกาลักน้ำ เพื่อให้น้ำไหลจากหน้าฝายลงมาหลังฝายและหลายไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของชาวตำบลบางเคียนได้ แต่ปริมาณน้ำก็ยังไม่มากพอในด้านการใช้น้ำ ในคลองสาย 5 R เดิมมีข้อตกลงแบ่งปันน้ำใช้ด้วยการปล่อยน้ำลงมา 5 วัน จากนั้นจำเป็นจะต้องปิดน้ำเพื่อกักน้ำไว้ให้พื้นที่นาเหนือฝายได้ใช้ในการทำการเกษตรได้ แต่ในระยะเวลา 5 วันนั้น ปริมาณน้ำมีน้อยมาก น้ำจึงไม่ไหลลงมาถึงทางด้านใต้ฝายในเขตพื้นที่ตำบลบางเคียนต่อจากนั้นนายวินัย คมขำ ได้นำคณะของนายก อบจ.ไปตรวจสอบดูที่ฝายยายย้อยซึ่งอยู่ห่างจากฝายตาดำ 2 กิโลเมตรพบว่าที่ฝายยายย้อยไม่มีน้ำเลย ซึ่งจากฝายยายย้อย ไปอีก 18 กิโลเมตร ก็จะเป็นปากคลองเกรียงไกร แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางเขนได้ใช้การขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ปรากฏว่าน้ำเค็มไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น นายก อบจ.ได้ให้ทางกองช่างเข้ามาตรวจสอบดูพื้นที่ในคลอง 5 เพื่อที่จะขุดทำบ่อน้ำแบบบ่อขนมครก เพื่อจะได้นำน้ำซึมน้ำซับมาใช้ได้และอาจจะเจอตาน้ำซึ่งสามารถใช้น้ำได้ถ้าน้ำมีปริมาณที่มากเพียงพอ แต่จะต้องทำการสำรวจหาจุดขุดบ่อพื้นที่ในคลองสาย 5 R ก่อนต่อมาคณะของนายก อบจ.ได้เดินทางไปดูฝายบ้านลาด ซึ่งเป็นฝายที่ชาวบ้านสร้างขึ้นกันเองและมีประตูน้ำแต่เนื่องจากสันฝายอยู่ในระดับต่ำ ในช่วงหน้าน้ำหลากก็จะมีน้ำไหลล้นฝายลงไปได้ แต่เมื่อหมดหน้าน้ำหลากก็สามารถกักเก็บน้ำได้ไว้ใช้เพียงปริมาณไม่มากนัก จึงอยากจะให้ทาง อบจ .ช่วยยก ระดับสันฝ่ายให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นจากการสอบถามทราบว่าพื้นที่ตำบลบางเคียนนั้นเป็นพื้นที่ใช้น้ำทำการเกษตรของอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน หากจะทำการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือทำฝายน้ำล้นหรือยกระดับสันฝาย ให้ทาง อบต.ทำเรื่องเข้าแผนของกรมชลประทานไว้เพื่อเตรียมของบประมาณมาดำเนินการต่อไปก่อนจะเดินทางกลับ คณะของนายก อบจ. ได้เดินทางไปดูเครื่องสูบน้ำที่บ้านท่าปลาย่าง หมู่ 1  ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่ทางกรมชลประทานส่งมาให้ชาวบ้านใช้ และชาวบ้านร่วมกันออกค่าน้ำมัน ตั้งสูบน้ำจากริมแม่น้ำน่าน ลงมายังคลองส่งน้ำ เพื่อที่จะใช้ในการทำนา โดยทางกลุ่มชาวบ้านขอให้ทาง อบจ.ช่วยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมัน แต่ทาง อบจ .ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่มากเพียงพอ จึงได้เสนอแนะให้กลุ่มชาวบ้าน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้วขึ้นทะเบียน เพื่อขอเข้าร่วมโครงการกับกรมพลังงาน ในการขอรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.