Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรประชาสัมพันธ์จำหน่ายแตงโมหน้าสวน ซอยสุวินทวงศ์ 106 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ไร่แตงโม แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตแตงโมของกลุ่มเกษตรกร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช พร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
* นางสาววัชรี สวัสดี เจ้าของไร่แตงโม ซอยสุวินทวงศ์ 106 หรือ 98 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปกติตนเองจะทำนาปีละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากปัจจุบันจะพบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ และรัฐบาลก็มีนโยบายให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ประกอบกับพี่ชายซึ่งปลูกแตงโมอยู่ที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชวนตนเองปลูกแตงโม โดยเริ่มจากที่ปลูกครั้งแรกเพียงแค่ 3 ไร่ ซึ่งได้ผลผลิตดี และมีลูกค้ามารับซื้อถึงไร่ จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน ใช้พื้นที่ปลูกแตงโม 17 ไร่ การปลูกแตงโมอาจจะให้ทุนสูงเมื่อเทียบกับการทำนา แต่เมื่อขายผลผลิตแล้วเทียบกับการทำนาจะมีกำไรคืนกลับมาหลายเท่าตัวของการทำนา** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พืชใช้น้ำน้อยเป็นอีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงต่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง พร้อมศึกษาข้อมูลพืชใช้น้ำน้อยแต่ละชนิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่ตนเองหรือไม่อาจจะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยชนิดอื่นที่ไม่ใช่แตงโมก็ได้ ขอให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวต่อไป

 


----- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาววัชรี สวัสดี เจ้าของไร่แตงโม ------ 


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.