Header Ads

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีมอบลายผ้าพระราชทานกลุ่มศีลปาชีพที่นราธิวาส

 

    วันที่ 15 มกราคม 64  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้กับตัวแทนกลุ่มทอผ้าศีลปาชีพ จากพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร เมืองนราธิวาส สุคิริน บาเจาะ ตากใบและเจาะไอร้อง ซึ่งมีจำนวนทั้ง 22 กลุ่มศีลปาชีพ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

                ซึ่งลายผ้าแต่ละลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อักษรตัว S เปรียบเสมือน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่วนลายอักษร S 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งตัวแทนกลุ่มทอผ้าศีลปาชีพ ที่มารับมอบลายผ้าพระราชทานในครั้งนี้ ต่างปลื้มปิติและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานลายผ้าในครั้งนี้ โดยมีนางสาวสุนีย์ มาหะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้อำนวยการประสานการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องโถง ใต้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
////////////////////////////////////////////

นราธิวาส/ข่าว-อามัด สะมะแอ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.