Header Ads

ฉะเชิงเทรา-คุณคำตัน รือดี และห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย นำขนมจีนน้ำยา 500 กิโลกรัม ,ไข่ไก่สด 3,000 ฟอง มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบสอง

 

วันที่ 16 มกราคม 2564 ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย หมู่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดเตรียมขนมจีนน้ำยา และไข่ไก่สด จัดทำเป็นชุด เพื่อนำมาแจกจ่ายที่ตลาดนัดเคหะบ้านโพธิ์ ชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณคำตัน รือดี  คนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย ,กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ,คณะกรรมการโครงการ 1 ,อสม. ต.ลาดขวาง และผู้นำชุมชนร่วมดำเนินการแจกจ่ายขนมจีนน้ำยา และไข่ไก่สดในครั้งนี้

* คุณธวัช เพียแก่นแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง ได้รับการประสานจากพี่สาว คือคุณคำตัน รือดี  ซึ่งอาศัยอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับข่าวสารถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสองที่ประเทศไทย ว่ามีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ จึงมีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบสอง โดยให้ตนเองจัดทำขนมจีนน้ำยา จำนวน 500 กิโลกรัม และไข่ไก่สด จำนวน 3,000 ฟอง มาแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ ที่บริเวณตลาดนัดเคหะบ้านโพธิ์ ชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย ดำเนินการแจกจ่าย เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง


** จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่า มีประชาชนให้ความสนใจมารับ ขนมจีนน้ำยา ,ไข่ไก่สด กันอย่างหนาตา และทางผู้ดำเนินการได้มีมาตรการคัดกรองประชาชนก่อนที่จะเข้ารับของแจก คือการตรวจวัดอุณหภูมิ และประชาสัมพันธ์ให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น  รวมถึงทางตลาดนัดเคหะบ้านโพธิ์ก็มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาเลือกชื้อของในพื้นที่ตลาดอยู่แล้ว  จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง คนไทยก็ยังแสดงน้ำใจที่จะช่วยเหลือกัน เช่นคุณคำตัน รือดี  คนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยังมีความห่วงใยคนไทยด้วยกันถึงแม้ตัวจะอยู่ไกล แต่ก็ยังส่งความห่วงใยมาช่วยเหลือกันตามกำลังของตนเองที่สามารถทำได้อย่างเช่นวันนี้ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสองของพื้นที่ต่อไป
** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าว TODAY NEWS ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

///////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.