Header Ads

สนง.ศึกษาธิการนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และชมรมคนรักกีฬา แถลงข่าวการจัดกิจกรรมครูนราชวนวิ่ง RUN WITH TEACHERS 2021 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร วันที่ 10 มกราคม นี้

 

        วันที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น.จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวการจัดกิจกรรมครูนราชวนวิ่ง 2021 พโดยมีนายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมะยูรี โต๊ะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ นายกัซฟี ดอแม รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก และนายมะรีนอ เจ๊ะโว๊ะ ประธานชมรมรักกีฬานราธิวาส ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมครูนราชวนวิ่ง RUN WITH TEACHERS 2021  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส      

         กิจกรรมครูนราชวนวิ่ง RUN WITH TEACHERS 2021 เป็นการรณรงค์ให้เยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้ออกกำลังกาย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างเครือข่ายของเยาวชน ครูบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และเพื่อสมทบทุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ซึ่งรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบการจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน เรียนดี ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่อสมทบทุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 โดยสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ในวัน และเวลาราชการ หรือสมัครทางออนไลน์ทางเพจ วิ่งไหนกันนราธิวาส และ ครูนราชวนวิ่ง 2021 วิธีการรับสมัคร มี 2 วิธี ให้เลือกสมัครโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  วิธีแรกสมัครโดยจัดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครด้วยตนเอง (ส่งใบสมัครและรับเสื้อผ่านหน่วยงาน)

          และวิธีการสมัครทางระบอินเตอร์เน็ต(บุคคลทั่วไปกรอกในระบบโดยไม่ต้องส่งเอกสาร)โดยรับเสื้อที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ ในส่วนของบุคลากรหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือประชาชนโดยทั่วไป ที่ไม่สะดวกในการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี "ครูนราชวนวิ่ง "ธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 338-0-78326-0 เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าไปกรอกรายละเอียดการสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินได้ตาม QR Code

          สำหรับการแจกจ่ายเสื้อให้แก่ผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ขอให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับเสื้อ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 6-8 มกราคม 2564 หรือบริเวณการจัดกิจกรรมวิ่งในวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. โดยค่าสมัคร 350 บาท(แขนสั้น) ค่าสมัคร 400 บาท (แขนยาว) และค่าสมัคร 1,000 บาท(VIP)  ทั้งนี้เส้นทางเดิน-วิ่ง FUNRUN เพื่อสุขภาพเนื่องในวันครูแห่งชาติ วิ่งระยะทาง 6.2 กิโลเมตร หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 098-7191207

/////////////////////////////////////

นราธิวาส/ข่าว-อามัด สะมะแอ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.