Header Ads

พิจิตร-ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สนับสนุนให้ส่วนราชการพิจารณาเพิ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการต่าง ๆ ตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรนำเสนอ

 

 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในการประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 


* โดยการประชุมในครั้งนี้ นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ได้เสนอที่ประชุมว่าภาคส่วนราชการควรพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ และนายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ได้กล่าวในที่ประชุมว่า "ปริมาณน้ำฝนปี 2563 นี้วัดได้เพียง 697.2 มิลลิเมตร ขณะที่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,264.8 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนหายไปถึงประมาณ 45% ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ เกษตรกรต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจากการเฝ้าระวังและจับตาดูลักษณะของฝนตกในจังหวัดพิจิตร จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่พิจิตรจะได้ฝนที่เคลื่อนตัวมาจากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกว่ากลุ่มฝนจะเข้ามาถึงจังหวัดพิจิตรก็อ่อนกำลัง หรือสลายตัว ทำให้จังหวัดพิจิตรได้รับปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอ น้อยครั้งมากที่จะมีฝนที่เกิดที่บริเวณจังหวัดพิจิตรโดยตรง เหตุผลเนื่องจากจังหวัดพิจิตรไม่มีต้นไม้ใบใหญ่เพียงพอที่จะกักเก็บความชื้น ซึ่งความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดฝน จึงเสนอต่อที่ประชุมให้ส่วนราชการที่มีโครงการต่าง ๆ พิจารณาเพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่ในโครงการต่าง ๆ ซึ่งผลที่ได้รับคงไม่ใช่รุ่นพวกเรา แต่จะส่งผลในรุ่นหลาน"


**ทางด้านนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้แสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และให้แนวทางกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรเพื่อเข้าไปดูแล และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป

***ส่วนนายพงศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ขอสนับสนุนข้อเสนอของสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร โดยโครงการโคก หนอง นา จะเพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ใบใหญ่เข้ากิจกรรมของโครงการ"

****ข้อมูลภาพข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.