Header Ads

ฉะเชิงเทรา- "ประพัฒน์" กล่าวปาฐกถาพิเศษบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในงานสัตว์น้ำไทย 2020 Thai Aqua Expo 2020 รวมพลคนสัตว์น้ำทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ซันไรซ์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวปากฐาพิเศษ บทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในงานสัตว์น้ำไทย 2020 Thai Aqua Expo 2020 รวมพลคนสัตว์น้ำทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “งานสัตว์น้ำไทย 2020” หรือ “Thai Aqua Expo 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายอุดร ส่งเสริม ประธานจัดงานฯ พร้อมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมงานจำนวนมาก*นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่ 2 ด้าน คือ 1. ปกป้องอาชีพของเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกสาขาของเกษตรกรรวมทั้งด้านพืช สัตว์ประมง และ 2.การทำงานเชิงรุก การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้ก้าวหน้า และการสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับเกษตรกร เป็นต้น

**ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวว่า งานสัตว์น้ำไทย ถือเป็นมิติใหม่ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ด้วยมีการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ นวัตกรรม ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ ในหลากหลายสายพันธุ์ หลายชนิด ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาด และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ให้มีความยั่งยืน ภายหลังวิกฤตโควิด-19

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ การจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” ว่า คณะจัดงาน ซึ่งนำโดย สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับพันธมิตร จัดงานขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย 

***ส่วนทางด้าน นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เปิดเผยว่า งานสัตว์น้ำไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ภายในงานได้รวบรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ รวมถึงชนิดสัตว์น้ำทางเลือกของประเทศ ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง และปูทะเล โดยคาดว่าปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,500 คนต่อวัน


** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ / ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ ช่อง 13 สยามไทย รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.